Composition
POJAM Composition Kompozicija
DEFINICIJA Composition is the act of combining parts or elements to form a whole Kompozicija predstavlja raspored i odnos dijelova neke cjeline


» Web dizajn - ePojmovnik