Apse
POJAM ApsesApsida
DEFINICIJA Apse is an arhitecture element in church arhitecture, the curved inside end of a chucrh. Apsida je arhitektonski element u crkvenoj arhitekturi , polukružnog je oblika sa svodom u obliku polukupole; polukružni završetak arhitekture.


» Web dizajn - ePojmovnik