Neo-baroque
POJAM Neo-baroque Neobarok
DEFINICIJA Neo-baroque is an artistic direction within period of historicism, which began at the end of the 19th century Neobarok je umjetnički pravac unutar historicizma, trajao je od kraja 19. stoljeća do Prvog svj.rata, oponašanje baroka


» Web dizajn - ePojmovnik