Zakon kadra
POJAM The law of cadres Zakon kadra
DEFINICIJA The law of cadres defines the size of characters and art work. Zakon kadra određuje veličinu likova i likovnog prikaza


» Web dizajn - ePojmovnik