Clone stamp
POJAM Clone stamp Pečat za kloniranje
DEFINICIJA Clone stamp tool is used in digital image edting to replace information for one part pof a picture with information from another part. Koristi se u uređivanju digitalnih slika kako bi zamijenio informacije za dio slike s informacija iz drugog dijela.


» Web dizajn - ePojmovnik