Image size
POJAM Image size Veličina slike
DEFINICIJA Image size is tool that change the width and height of the image in pixels. Alat za promjenu  širine i visine slike u pikselima.


» Web dizajn - ePojmovnik