Layer
POJAM Layer Sloj
DEFINICIJA In graphics software layer is the term used to describe the different levels at which you can place an object or another image. Sloj je u grafičkom softveru poput Photoshopa termin koji se koristi za opisivanje različitih razina na slici na koje se mogu smještati objekti ili druge slike.


» Web dizajn - ePojmovnik