Spot Healing Brush Tool
POJAM Spot Healing Brush Tool Alat za popravljanje
DEFINICIJA The spot healing brush is the default healing tool in Photoshop and can be used to clone areas from an image and blend the pixels from the sampled area seamlessly with the target area. The basic principle is that the texture from the sample area is blended with the color and luminosity surrounding wherever you paint. Spot Healing Brush je zadani alat za popravljanje u Photoshopu i može se koristiti za kloniranje područja iz slike i neometano kombiniranje piksela područja s uzorkom sa ciljanim područjem. Osnovno je načelo da se tekstura iz uzorka pomiješa s bojom i svjetlinom koja okružuje područje koje se boji.


» Web dizajn - ePojmovnik