Layer style
POJAM Layer style Stil sloja
DEFINICIJA A layer style is one or more effects applied to a layer or layer group. You can apply one of the preset styles provided with Photoshop or create a custom style using the Layer Style dialog box. Stil sloja je jedan ili više efekata primijenjenih na sloj ili slojnu skupinu. Možete primijeniti jedan od unaprijed postavljenih stilova koji se isporučuju s Photoshopom ili stvoriti prilagođeni stil pomoću dijaloškog okvira Sloj stila.


» Web dizajn - ePojmovnik