Web site
POJAM Web site Web sjedište
DEFINICIJAA website is a collection of related web pages, including multimedia content, typically identified with a common domain name, and published on at least one web serverWeb mjesto je vise povezanih web stranica, uključujući multimedijski sadržaj, obično identificiran s uobičajenim nazivom domene i objavljen na barem jednom web poslužitelju.


» Web dizajn - ePojmovnik