Stereo recording
POJAM Stereo recording  Stereo zapis
DEFINICIJA A type of a digital recording that consists of two sound channels (left and right) unlike mono recording which has only one sound channel. 
Tip digitalnog zapisa koji se sastoji od dva zvučna kanala (lijevi i desni), za razliku od mono zapisa koji ima samo jedan zvučni kanal


» Web dizajn - ePojmovnik