Content management system(CMS)
POJAM Content management systemSustav upravljanja sadržajem
DEFINICIJA Software spplication that can be used to manage the creation and modification of digital content. Programska aplikacija koja se koristi za upravljanje izrađivanja i ažuriranja digitalnog sadržaja


» Web dizajn - ePojmovnik