Grafikon

Slikoviti prikaz brojčanih podataka iz tablice. Kreira se iz postojeće tablice, tj. iz podataka koji su označeni. Ako se u tablici promijeni neki
podatak, automatski će se promijeniti i prikaz na grafikonu.

» Rječnik