Command


POJAM Command Naredba
DEFINICIJA

An instruction to a computer program to perform a specific task.
Uputa računalnom programu da izvrši određeni zadatak.


» Web dizajn - ePojmovnik