Computer
POJAM Computer
Računalo
DEFINICIJA An electronic machine that stores information and uses programs to help you find, organize or change the information.

Elektrinički stroj koji pohranjuje informacije i koristi programe koji će vam pomoći da pronađete, organizirate ili promijenite informacije.» Web dizajn - ePojmovnik