Glossary


Glavni rječnik

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

A

abs()

apsolutna vrijednsot
Entry link: abs()

Ada Augusta Byron

britanska matematičarka, suradnica Charlesa Babbage-a. Bavila se programiranjem. Po njoj je nazvan programski jezika ADA.
Entry link: Ada Augusta Byron

alfabet

Skup osnovnih znakova programskog jezika (slova, znamenke i specijalni znakovi)
Entry link: alfabet

Algoritam

potpuno razrađen postupak koji u konačnom broju koraka dovodi do rješenje
Entry link: Algoritam

arctan()

arcus tangens
Entry link: arctan()

Aritmetički operatori

koriste se kada program treba izračunati rezultate osnovnih matematičkih funkcija. U C-u su to + (zbrajanje), (oduzimanje), * (množenje), / (dijeljenje) i % (ostatak cjelobrojnog dijeljenja).
Entry link: Aritmetički operatori

asemblerski jezici

Simbolički jezici kod kojih su pojedine strojne naredbe označavane skraćenicama koje podsjećaju na svoju namjenu (MUL – množenje, ADD - zbrajanje…).
Entry link: asemblerski jezici

B

begin

ključna riječ koja označava početak bloka naredbi
Entry link: begin

Biblioteka funkcija

posebne skupine funkcija u kojima su spremljene funkcije koje se često koriste. One su unaprijed razvijene i stavljene na raspolaganje svima. Isporučuje se sa programom prevoditeljem.
Entry link: Biblioteka funkcija

bit

najmanja jedinica za količinu memorije
Entry link: bit


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL