Rječnik


Definicije važnijih pojmova

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Nastavi)
  SVE

A

Abak

Smatra se prvim pomagalom za računanje. Njime se računalo pomoću kamenčića koji su se umetali u žljebove napravljene u pijesku.

Poveznica pojma: Abak

Algoritam

Razrađen postupak koji nakon konačnog broja koraka dovodi do rješenja ili spoznaje da ono ne postoji. Možemo ga prikazati grafičkim simbolima (dijagramom tijeka) ili u pseudojeziku

Poveznica pojma: Algoritam

Apsolutna adresa ćelije

Adresa ćelije koja ostaje nepromijenjena neovisno o novoj lokaciji u koju je formula kopirana unutar proračunske tablice. Primjer apsolutne adrese je  $G$2

Poveznica pojma: Apsolutna adresa ćelije

Argumenti funkcije

Vrijednosti nad kojima se izvršava funkcija. U programu za rad s proračunskim tablicama mogu biti: broj, adresa, raspon adresa, tekst, logička vrijednost, konstanta, formula ili neka druga funkcija.

Poveznica pojma: Argumenti funkcije

Aritmetičko-logička jedinica

Dio procesora zadužen je za obavljanje aritmetičkih (zbrajanje,oduzimanje, množenje, dijeljenje) i logičkih operacija, te operacija uspoređivanja
nad podatcima

Poveznica pojma: Aritmetičko-logička jedinica

B

Bajt

Osnovna količina informacije koju neki spremnik može pohraniti i najmanja jedinica koju je moguće adresirati. Veće jedinice od bajta su
kilobajt, megabajt, gigabajt.

Poveznica pojma: Bajt

Binarni brojevni sustav

Pozicijski sustav s bazom dva. Znamenke binarnog brojevnog sustava su 0 i 1. Računala i ostali digitalni uređaji koriste ovaj brojevni sustav.

Poveznica pojma: Binarni brojevni sustav

Bit

Najmanja količina informacije koju neka memorija može pohraniti. Veće jedinice od bita su bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt i terabajt

Poveznica pojma: Bit

Blog (Weblog)

Javni mrežni dnevnik u kojem pojedinac kronološki bilježi svoja razmišljanja i stajališta. U Hrvatskoj postoji nekoliko alata za izradu
i održavanje bloga (www.blog.hr, www.bloger.hr). Wordpress i Blogger popularni su alati za izradu bloga u svijetu.

Poveznica pojma: Blog (Weblog)

Brbljaonica (Chat)

Servis za razmjenu pisanih poruka među sudionicima u realnom vremenu.

Poveznica pojma: Brbljaonica (Chat)


Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Nastavi)
  SVE