Web dizajn - ePojmovnik


ePojmovnik služi za pretragu osnovnih pojmova koji se koriste u struci zanimanja web dizajner. Svaki pojam ima prijevod na hrvatski jezik i definiciju.

Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  2
  ALL

Picture of Leonardo Tuđa

Leonardo Tuđa

Entry link: Perspective

Picture of Lucija Seljan

Lucija Seljan

Entry link: Deambulatory

Entry link: Enclosure wall

Entry link: Historicism

Entry link: Impressionism


Page: (Previous)   1  2
  ALL