Web dizajn - ePojmovnik


ePojmovnik služi za pretragu osnovnih pojmova koji se koriste u struci zanimanja web dizajner. Svaki pojam ima prijevod na hrvatski jezik i definiciju.

All categories

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

LIKOVNA UMJETNOST

Entry link: Proportion

Entry link: Putto

Entry link: Renaissance

Entry link: Rococo

Entry link: Romantism

Entry link: Stucco

Entry link: Symmetry

Entry link: The bust

Entry link: Trifora

Entry link: Twisted columns


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL