Obrazovni ishodi - programska oprema računala

U ovom dijelu ispita pristupnik treba znati, odnosno moći:

 1. Objasniti ulogu programskih i sklopovskih dijelova računala
 2. Opisati ulogu operacijskoga sustava te navesti primjere operacijskih sustava
 3. Opisati i primijeniti osnove naredbe operacijskoga sustava (stvaranje, premještanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje mapa i datoteka, pretraživanje po zadanome ključu, značenje atributa datoteka i mapa)
 4. Objasniti pojam datoteke i prepoznati tipične vrste datoteka (izvršne, sistemske, tekstualne, zvučne, slikovne, video, web stranice)
 5. Opisati organizaciju smještaja datoteka u vanjske spremnike: pogone (drive), mape
 6. Protumačiti razloge sažimanja podataka i navesti neke primjere formata sažetoga zapisa
 7. Objasniti razloge redovitoga pohranjivanja podataka i sigurnosnih kopija datoteka
 8. Primijeniti postupke za prilagođavanje postavki računala razumjeti pojmove vezane za instaliranje programa (pojam licence, prihvaćanje uvjeta, upisivanje ključa, autorska prava) i objasniti razlike između zaštićenoga i slobodnoga softvera
 9. Osmisliti, razviti i kreirati obradbu skupine podataka
 10. Uporabiti program za obradbu teksta
 11. Uporabiti program za izradbu prezentacija
 12. Uporabiti program za izradbu proračunskih tablica (primjena standardnih matematičkih operacija i funkcija, apsolutna i relativna adresa)
 13. Vrjednovati, objasniti i kreirati primjereni grafički prikaz podataka
 14. Prosuditi značaj i posljedice štetnih programa te ukazati na važnost primjerene zaštite
 15. Razlikovati značenje i ulogu tipki na tipkovnici.
 16. obrazložiti smisao povezivanja računala
 17. opisati i razlikovati vrste računalnih mreža (LAN, WAN, internet) te objasniti zadaću pojedinih računala u mreži (poslužitelj i korisnik)
 18. objasniti osnovna načela paketne mrežne komunikacije
 19. objasniti i razlikovati brzine prijenosa podataka unutar mreže te kvantitativno povezati brzinu prijenosa, duljinu trajanja prijenosa i količinu prenesenih podataka
 20. objasniti ulogu uređaja za povezivanje računala i mreža te načine povezivanja na internet
 21. objasniti pojmove vezane za računalne mreže i internet: IP adresa, DNS, domena, protokol
 22. razlikovati i koristiti osnovne usluge interneta i njihove protokole
 23. objasniti pojmove vezane za WWW (web): web sjedište, web stranica, web preglednik, web poslužitelj, hiperveza, URL, web tražilica
 24. protumačiti i primijeniti osnovna načela komunikacije putem elektroničke pošte
 25. objasniti smisao zaštite privatnosti te autorskih prava sadržaja na internetu

Zadnji puta izmijenjeno: Saturday, 14 May 2016, 17:04