Opis tečaja i smjernice za polaznike

Opis tečaja

Dragi polaznici, dobrodošli na online tečaj o izradi e-knjiga u EPUB formatu!

Pohađajući tečaj imate mogućnost izraditi vlastitu e-knjigu koristeći besplatne alate koji su detaljno obrađeni u tečaju. Tečaj je usmjeren na praktičan rad polaznika pa ćete tako prolazeći kroz pojedine cjeline tečaja i upoznajući pojedine alate koji se u njima obrađuju, moći naučiti i primjeniti postupak i mogućnosti pojedinih alata u izradi vlastite e-knjige.

Za polaznike koji još nemaju ideju i materijal u elektroničkom obliku za izradu vlastite e-knjige, pripremili smo ogledni primjerak materijala za izradu e-knjige koji se može preuzeti u tečaju. No, za ostvarivanje konačnog cilja ovog tečaja - izradu vlastite e-knjige u EPUB formatu, pozivamo vas da pripremite svoj sadržaj/materijal u elektroničkom obliku kojeg biste voljeli oblikovati u e-knjigu.    

Sadržaj i struktura tečaja

Tečaj je podijeljen u pet cjelina kojima polaznik može pristupiti na naslovnoj stranici tečaja, a putem kojih "korak po korak" nakon upoznavanja osnovnih pojmova, uređaja i aplikacija vezanih za čitanje e-knjige, upoznaje postupak i alate s kojima priprema i izrađuje vlastitu e-knjigu.

    1.     E-knjige i EPUB format

Cjelina se bavi karakteristikama, načinom korištenja te dodatnim mogućnostima koje čitateljima omogućuju e-knjige u odnosu na tiskane knjige. Ujedno se bavi EPUB formatom koji predstavlja standard za izradu e-knjiga te omogućuje uvid u načine koji se koriste za zaštitu e-knjiga od nedozvoljene distribucije.

     2.     Uređaji i aplikacije za čitanje e-knjiga

U ovoj cjelini se polaznici upoznaju s najčešće korištenim uređajima i besplatnim programskim aplikacijama koji se koriste za čitanje i organizaciju e-knjiga.

     3.     Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Polaznici se kroz cjelinu upoznaju s najčešće korištenim besplatnim programima za konverziju elektroničkog sadržaja iz HTML ili DOC formata u EPUB format, a što predstavlja važan korak pri izradi e-knjige u EPUB formatu.

    4.     Uređivanje e-knjige u Sigilu

U ovoj cjelini polaznici upoznaju mogućnosti uređivanja e-knjige u EPUB formatu korištenjem besplatnog programa Sigil.

    5.     Drugi alati za izradu e-knjiga

U zadnjoj cjelini polaznik ima priliku uponati osnovne mogućnosti nekoliko profesionalnih programa za izradu e-knjiga koji nisu besplatni ili se e-knjige izrađene pomoću pojedinog programa mogu koristiti samo na određenim vrstama uređaja.

Smjernice za pohađanje tečaja

Tečaj je namijenjen za samostalno učenje u skladu sa potrebama i ritmom učenja koji odgovara pojedinom polazniku.

Cjeline tečaja prikazane su na naslovnoj stranici tečaja, a odabirom pojedine cjeline, polaznik može pogledati opis cjeline i ishode učenja koji su dostupni na stranici O ovoj cjelini.

Svaka cjelina obuhvaća više lekcija koje nakon pristupa određenoj cjelini postaju vidljive u izborniku s lijeve strane. Iako se polaznici mogu kretati među cjelinama i lekcijama na način koji im odgovara, preporuka je slijediti cjeline redosljedom kako su postavjene u tečaju jer prolazeći kroz aktivnosti koje se nalaze u lekcijama, polaznik izrađuje i uređuje vlastitu e-knjigu.

Nastavne aktivnosti koje očekuju polaznike u pojedinim lekcijama, uz proučavanje sadržaja u lekcijama tečaja i izvan tečaja, uključuju i preuzimanje te usmjeravano korištenje pojedinih alata/aplikacija.

Potrebna znanja i vještine

Za uspješno pohađanje tečaja, od polaznika se očekuje poznavanje rada na računalu, napredno poznavanje nekog od alata za obradu teksta te osnovno poznavanje nekog od alata za obradu slika.

 

Želimo vam uspješno pohađanje tečaja i mnoštvo izrađenih e-knjiga!


CARNet Logo
Остання зміна: Monday 13 January 2014 14:44 PM