"Mali geografski laboratorij" zbirka je različitih problemskih zadataka iz geografije za učenike OŠ (5.-8.raz.), a koji se rješavaju u online okruženju ili koriste online resurse. U prvom redu namijenjen je onim učenicima koji žele proširiti znanje geografije (dodatna nastava) neovisno o razredu koji pohađaju. Cilj kolegija je razviti kod učenika proceduralne geografske vještine, kreativnost i istraživački duh. U svijetlu razvoja kurikularnog pristupa nastavi, ovakva zbirka može biti koristan materijal za sve učenike, ali i učitelje geografije.

Kolegij je podijeljen na osnovna područja geografije (teme), a u svakom području obrađuju se ključni geografski pojmovi. Za svaki pojam predviđena je aktivnost (procedura) koju učenik treba izvršiti, te predaja zadatka na ocjenjivanje. Osim toga, tu se nalaze linkovi na različite geografske igre i kvizove na internetu.

Neki od alata koji su korišteni za izradu sadržaja su ArcGis Explorer Online, Photosynth, GeoGebra, PurposeGames, UMapper.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM