Popis literature

Untitled 1

Popis literature koja je korištena u izradi ovih materijala:

  1. SVIJET INFORMATIKE, udžbenik informatike za 1. razred općie gimnazije, te 2. razred jezične i klasične gimnazija; Natalija Stjepanek, Vesna Tomić Školska knjiga, Zagreb
     
  2. INFORMATIKA 1, udžbenik, 1. razred gimnazije, BROĐANAC, BUDIN, MARKUČIĆ, PERIĆ; Školska knjiga, Zagreb

  3. WWW informatika, udžbenik informatike s CD-om za gimnazije, Janja Linardić, Darka Sudarević, Davor Šokac,  Profil Klett

  4. Ispitni katalog i materijali s portala ncvvo.hr
     

Istu ovu literaturu možete koristiti za pripremu za državnu maturu.

Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 12 May 2015, 12:14