Obrazovni ishodi

Od pristupnika se u ovom dijelu očekuje da može:

 • objasniti pojam i osnovna svojstva algoritma
 • navesti i primijeniti jezike za zapisivanje algoritama (dijagram toka i pseudojezik)
 • nabrojiti, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika
 • identificirati faze izrade programa i razlikovati vrste pogrješaka
 • usvojiti i znati razlikovati (protumačiti) pojam i uporabu varijable i konstante
 • razlikovati i znati primijeniti jednostavne tipove podataka (cjelobrojne, realne, znakovne, logičke)
 • prepoznati i primijeniti naredbu pridruživanja
 • prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete
 • prepoznati i primijeniti definirane standardne funkcije
 • modificirati i prestrukturirati matematičke izraze u pseudojezik i obrnuto
 • razlikovati i upotrijebiti unos i ispis podataka
 • zaključiti kada i osmisliti kako primijeniti naredbu grananja (jednostruku, višestruku)
 • raspoznati i primijeniti naredbe ponavljanja (s provjeravanjem uvjeta, s unaprijed zadanim
  brojem ponavljanja, ugniježdene naredbe ponavljanja)
 • upotrebljavati brojač
 • poznavati i primijeniti standardne algoritme:
  – za zamjenu sadržaja dviju varijabli
  – za prebrojavanje prema zadanome kriteriju
  – za zbrajanje prema zadanome kriteriju
  – za pretraživanje prema zadanome kriteriju
  – za izračun srednje vrijednosti brojeva
  – za traženje najmanjega i najvećega među (učitanim) brojevima
  – za rad s prirodnim brojevima
 • analizirati algoritme prikazane u pseudojeziku.
Zadnji puta izmijenjeno: Wednesday, 27 May 2015, 16:35