Informacije o tečaju

Važno je napomenuti da je tečaj izvorno bio zamišljen kao oblik usavršavanja nastavnika u okviru projekta Amores. Ciljevi tečaja bili su omogućiti nastavnicima uključenima u projekt razvoj osnovnih vještina potrebnih za korištenje interaktivnih IKT alata za učinkovito kreiranje e-artefakta i aktivnosti obuhvaćenih metodologijom, koje će motivirati učenike na čitanje i učenje o njihovoj nacionalnoj književnosti i nacionalnim književnostima drugih europskih zemalja.

Prije ovog online tečaja nastavnici su sudjelovali na radionici u živo održanoj na univerzitetu u Staffordshireu, u mjestu Stoke-on-trent, u Velikoj Britaniji u ožujku 2014 godine, tijekom koje su razmijenili iskustva te počeli planirati nastavni program kroz fazu implementacije. Tečaj je stoga razvijen na osnovu radne verzije nastavne metodologije kao i izvještaja o izboru tehnologije - dva ključna rezultata projekta.

Tečaj je trajao šest tjedana, od 19. svibnja do 30. lipnja 2014. godine. Iako prvotno nije bilo u planu, prije održavanja tečaja polaznici su imali dva pripremna tjedna za upoznavanje s online okruženjem i to od 5.-18. svibnja. Tečaj je održan uz pomoć četiri online mentora. Pohađalo ga je ukupno petnaest nastavnika iz Hrvatske, Danske, Švedske, Poljske i Velike Britanije - jedanaest iz škola koje sudjeluju u projektu dok je njih četvero bilo gostujućih. Zaključeno je da bi gostujući nastavnici mogli pridonijeti održivosti samog projekta.

Tečaj u velikoj mjeri počiva na doprinosu polaznika odnosno na razmjeni ideja tijekom diskusija te razmjeni e-artefakata koje su izradili.

Ovo je prilagođena verzija tečaja a prilagodbe su u velikoj mjeri rezultat povratnih informacija i sugestija polaznika tečaja.

Zadnji puta izmijenjeno: srijeda, 20. svibnja 2015., 13:12