Upute za polaznike

Sadržaj tečaja dostupan je svakome tko posjeduje osnovne vještine korištenja računala uz obavezan pristup internetu.

Dokumenti i aktivnosti mogu se koristiti kao materijali za samostalno učenje. Tečaj nudi bogatstvo sadržaja - od rezultata projekta do linkova na izvore koji nisu obuhvaćeni projektom. Međutim, to možda i nije najbolje jer je upravo kolaboracija ono što se projektom najviše promovira a u ovom slučaju ostaje po strani.

Ako se materijali koriste za edukaciju više polaznika odjednom preporučuje se da tečaj bude mentoriran, a ako je riječ o većoj skupini polaznika da i mentora bude više, sukladno veličini grupe. Uloga mentora je moderiranje diskusija te vođenje polaznika kroz aktivnosti no, za uspjeh tečaja ključan će biti dopirnos polaznika.  Polaznici će najviše naučiti kroz razmjenu iskustava, ideja i e-artefakata.

Važno je naglasiti da je vremenski okvir tečaja najbolje prilagoditi potrebama i zahtjevima polaznika. Za svako poglavlje predviđen je jedan tjedan ali možete odlučiti da to bude i veći vremenski period.

Ostale postavke tečaja također se mogu prilagoditi potrebama polaznika. Preporuka je da se tečaj izvodi tijekom školske godine, pogotovo ako su polaznici tečaja nastavnici koji bi nove tehnologije možda htjeli primijeniti s učenicima u nastavi.

Uspjeh tečaja uvelike ovisi o vještini mentora koji bi trebao davati jasne i nedvosmislene upute polaznicima kao i o polaznicima koji bi trebali biti motivirani i imati jasnu ideju o tome što žele od samog tečaja. 

 

Zadnji puta izmijenjeno: srijeda, 20. svibnja 2015., 13:10