Kursbakgrund

Det är viktigt att notera att kursen ursprungligen var tänkt som en form av lärarutbildning inom AMORES-projektet. Kursens mål var i första hand att göra det möjligt för lärare som är direkt involverade i projektet att utveckla de grundläggande färdigheter som krävs för användning av interaktiva IKT-verktyg för att skapa e-alster effektivt, och för att skapa verksamheter som anges i metoder som kommer att motivera eleverna att läsa och lära sig om deras nationella litteratur och den nationella litteraturen i andra europeiska länder.

Innan online-kursen hade lärarna personligen deltagit i en workshop vid Staffordshire-universitetet, Stoke-on-Trent, i Storbritannien i mars 2014. då de delade med sig av sin kompetens och började planera läroplanen under genomförandefasen . Kursen utvecklades därför med hänsyn till utkastet till pedagogisk metodik samt valet av teknologi - två av de viktigaste resultaten från projektet.

Kursen ägde rum under en period av sex veckor, från 19 maj - 30 juni 2014. Även om detta inte var en del av den ursprungliga planen, ägnades två veckor innan workshopen åt att bekanta deltagarna med online-miljön: från den 5 maj till 18 maj. Utbildningen underlättades av fyra online-instruktörer. Femton lärare från Kroatien, Danmark, Sverige, Polen och Storbritannien deltog: elva lärare vars skolor deltar i projektet, samt fyra lärare utanför projektet som var deras gäster. Man ansåg att gästdeltagande skulle bidra till projektets hållbarhet över tid.

Kursen består till mycket stor utsträckning av deltagarbidrag; det vill säga utbyten av idéer i form av diskussioner och utbyte av e-alster som deltagarna hade skapat.. Detta är en reviderad version av kursen. Revideringarna är till stor del ett resultat av feedback och förslag som erhållits från kursdeltagarna.

Last modified: Tuesday, 30 June 2015, 12:14 PM