Riktlinjer för användare

Kursmaterialet kan användas av vem som helst med en grundläggande kunskap om datorer och internet

Kursens resurser och aktiviteter kan användas som självstudiematerial. Kursen består av en mängd innehåll - både projektresultat och länkar till resurser utanför projektet. Detta är dock kanske inte idealiskt eftersom samarbete, vilket är centralt för vad Amores-projektet försöker främja, i så fall hamnar i bakgrunden.

Om materialet används för en grupp elever, är det starkt rekommenderat att det finns en moderator (möjligen mer än en, beroende på antalet deltagare). Moderatorn bör underlätta diskussionerna och vägleda deltagarna genom verksamheten, men deltagarnas aktiva bidrag är nyckeln till framgång för kursen.

Det är genom ett aktivt utbyte av idéer, erfarenheter och e-alster somkursdeltagarna lär sig mest.  Det är också viktigt att notera att den tidsram sektionerna ges bör anpassas för att passa syftet och kursdeltagarnas krav - vi avsätta en vecka för varje avsnitt, men man kan välja att avsätta mer tid. Andra aspekter av kursen kan också anpassas för att passa syftet och kursdeltagarnas krav. Det rekommenderas att kursen körs under läsåret, eftersom kursdeltagarna är lärare och de kan vilja prova den nya tekniken med sina elever under kursens gång.

Framgången för kursen beror mycket på moderatorn och att denne ger klar och tydlig vägledning, liksom att deltagarna har en klar uppfattning om vad de vill få ut av kursen och är motiverade för uppgiften.

Last modified: Tuesday, 30 June 2015, 1:23 PM