Rekommenderade verktyg för att skapa serieremsor

1.   ToonDoo

Detta är ett online-verktyg avsett för skapande av serieremsor och finns tillgängligt på http://www.toondoo.com/. Verktyget är gratis men erbjuder möjligheten att för en avgift få tillgång till en online-miljö för klassrum som fungerar som ett slutet socialt nätverk. Gratisversionen har inga begränsningar på verktygsfunktionerna. Verktyget gör det också möjligt för användaren att göra sina egna teckningar och ladda upp nytt innehåll. Registrering krävs och måste ske genom e-post.

ToonDoo är ett rekommenderat verktyg som inte är plattformsberoende och för att använda det krävs endast en webbläsare och Flash. Det är intuitivt och enkelt, så det tar väldigt lite tid för eleverna att lära sig hur man använder det. Det är kul och ger möjligheten att inkludera deras eget innehåll förutom en massa färdigt innehåll. Nackdelen är att den virtuella klassrumsmiljön kostar pengar för att kunna användas och det finns inga programversioner för mobila enheter. Verktyget kräver registrering och erbjuder en varierad möjlighet till samarbete som bygger på att jobba vidare med en annan användares serier. Det har ett eget socialt nätverk, men deltagandet i det kan styras med säkra filter. Inom ramen för projektet kommer detta verktyg att ge studenterna ett roligt och annorlunda sätt att läsa och förstå litteratur.

2.   Pixton

Pixton är ett online-verktyg avsett för skapande av serieremsor och finns tillgängligt på  http://www.pixton.com/. Den utvärderade versionen är gratis, men Pixton erbjuder också en betald basversion och en version för skolor. Den fria versionen kräver registrering med hjälp av antingen en Facebook- eller Googlekonto eller ett e-postkonto. Den grundläggande gratisversionen tillåter användaren att skapa obegränsat antal serieremsor med figurer som kan anta alla positioner. Det ger också möjlighet till bedömning, inbäddning och redigering av andra användares serier. Utskrift och nedladdning av serier kan endast ske med hjälp av mynt som kan samlas in på olika sätt. Den fria versionen tillåter inte uppladdning av egna alster.

Pixton är ett verktyg som inte är plattformsberoende och för att använda det krävs endast en webbläsare och Flash. Fördelen detta verktyg har i jämförelse med andra verktyg i samma kategori är möjligheten att skräddarsy färdigt innehåll på ett sätt som gör det möjligt för användaren att ändra positionerna på figurerna och deras kroppsdelar. Nackdelen är begränsningen hos den fria versionen att den inte ger möjlighet att importera eget innehåll och nedladdningen av skapade serier måste betalas för med mynt (del av ansökan). Verktyget kräver registrering och en virtuell klassrumsversion kostar pengar. Samarbete kan uppnås genom att göra om serier av andra användare som tillåter detta. Inom ramen för projektet kommer detta verktyg att ge studenterna ett roligt och annorlunda sätt att läsa och förstå litteratur.

3.   MakeBeliefsComix

Detta är ett online-verktyg avsett för skapande av serieremsor och finns tillgängligt på  http://www.makebeliefscomix.com/. Det är helt gratis att använda och kräver ingen registrering. Verktyget tillåter inte uppladdning av eget innehåll och har begränsat innehåll. Det skapade innehållet kan inte laddas hem.

MakeBeliefsComix är ett verktyg som inte är plattformsberoende och för att använda det krävs endast en webbläsare och Flash. Fördelen detta verktyg har i jämförelse med andra verktyg av samma kategori är att det inte kräver registrering och är ganska enkelt att använda, och dessutom helt gratis. Det gör det möjligt att snabbt skapa serier utan behov av kontohantering och detta har gjort det populärt. Nackdelen är att utan ett konto kan inte de skapade alstren lagras om de inte skickas via e-post. Verktyget har heller inte möjlighet att ladda ner det skapade innehållet, och heller inte en möjlighet att ladda upp eget material. De färdiga alstren är mycket begränsade. Samverkan är inte möjligt och det finns ingen virtuell klassrumsmiljö. Inom ramen för projektet kommer detta verktyg att ge studenterna ett roligt och annorlunda sätt att läsa och förstå litteratur.

4.   Chogger

Chogger är ett online-verktyg för att skapa serier och är tillgängligt på  http://chogger.com/. Verktyget är gratis och registrering sker endast genom e-post. Verktygets främsta kännetecken är att det inte har något färdigt innehåll, utan fokuserar på användaruppladdningar eller teckningar inne i verktyget. Det har inget nedladdningbart alternativ tillgängligt.

Chogger är ett verktyg som inte är plattformsberoende och för att använda det krävs endast en webbläsare och Flash. Den största fördelen, som också kan betraktas som en nackdel, är den funktion som tillåter användaren att importera sitt eget innehåll, men har inget färdigt innehåll att erbjuda. Verktyget är gratis att använda men kräver registrering. En annan nackdel är att det inte möjliggör nedladdning av innehållet. Det har inte heller någon virtuell klassrumsmiljö eller versioner för mobila enheter. Inom ramen för projektet kommer detta verktyg att ge studenterna ett roligt och annorlunda sätt att läsa och förstå litteratur.

Last modified: Tuesday, 30 June 2015, 2:23 PM