Kursusbaggrund

Det er vigtigt at notere at kurset oprindeligt var tænkt som en form for læreruddannelse igivennem AMORES-projektet. Kursets mål var primært at gøre det muligt for lærere som er direkte involverede i projektet at udvikle de grundlæggende færdigheder som kræves for at anvende interaktive IKT-værktøj for at skabe e-artefakter effektivt, og for at skabe aktiviteter som kunne tænkes ind i  metoder som kan motivere eleverne til at læse og lære sig om deres nationale litteratur og den nationale litteratur i andre europæiske lande.


Inden online-kurset havde lærerne personligt deltagivet i en workshop ved Staffordshire-universitetet, Stoke-on-Trent, i Storbritannien marts 2014. Hvor de viden delte og  begyndte at planlægge læseplanen for gennemførelsesfasen . Kurset udvikledes derfor under hensyntagen til udkastet til pædagogisk metodik samt teknologi udvælgelses rapporten - to af projektets vigtigste resultater. 


Kurset strakte sig over en periode på seks  uger, fra 19 maj - 30 juni 2014. Selv om dette ikke var en del af den oprindelige plan, afholdtes to for-workshop uger for at gøre deltagerne bekendte med online-miljøet: fra den 5. maj til den 18. maj. Uddannelsen ledtes af fire online-instruktører. Femten lærere fra Kroatien, Danmark, Sverige, Polen og Storbritannien deltog: elleve lærere fra projektdeltagivende skoler, samt fire lærere udenfor projektet som var gæster. Gæste -deltagende lærere skulle bidrage til projektets holdbarhed over tid.


Kurset består for en stor dels vedkommende af deltagerbidrag; det vil sige udbyttet af idéer i form af diskussioner og fremstilling af e-artefakter som deltagiverne havde skabt.

Dette er en revideret version af kurset. Revideringen er for en stor dels vedkommende et resultat af feedback og forslag som er givet af kursusdeltagiverne.


Zadnji puta izmijenjeno: ponedjeljak, 14. prosinca 2015., 10:07