Preporuke za najbolju uporabu videa u razredu

  • Izrada videa je vrlo zahtjevna aktivnost, prvenstveno vremenski zahtjevna za učenike i nastavnike, te zahtijeva dogovor i donošenje odluke.
  • Odluka o izradi e-artefakta umjesto videa će uštedjeti vrijeme te omogućiti učenicima veću usredotočenost na analizu i interpretaciju teksta, a ne samu izradu e-artefakta.  Muđutim, popratne aktivnosti prilikom stvaranja videa potiču veći angažman, posebno ukoliko se i učenici pojavljuju u videu.
Zadnji puta izmijenjeno: srijeda, 13. siječnja 2016., 13:20