Preporuke o najboljem korištenju Edmoda

  • Omogućite učenicima dovoljno vremena koje će provesti isključivo  u međusobnoj online interakciji.
  • Specifične aktivnosti koje zahtijevaju interakciju  potrebno je uključiti u buduće aktivnosti kako bi ih učenici prošli i u praksi
  • Ukoliko je moguće, odradite samostalno tjedne aktivnosti unutar Edmoda. To je stoga što se ovakvi pedagoški aspekti trebaju prilagoditi i nastavnicima na radionicama kako bi im ovakva tehnika poučavanja bila dovoljno bliska. To je neophodno jer društvene mreže zahtijevaju više vremena za prilagodbu u odnosu na druge tehnologije. Za razliku od drugih tehnologija, društvene mreže podrazumijevaju razvoj online identiteta, osjećaj “druge stvarnosti”, stvarnosti društvene mreže, te razvoj niza složenijih komunikacijskih strategija, kao i  prilagodbu na funkcionalnosti i uključenost u zajednicu, osobito kada je to isključivo online.
  • Budite svjesni da učenici  jezične vještine smatraju važnima za komunikaciju na društvenim mrežama. Stoga, razumljivo, mogu biti i samosvjesni u odnosu na svoje jezične vještine, osobito u međunarodnom okruženju.

Zadnji puta izmijenjeno: srijeda, 13. siječnja 2016., 13:44