Rekommendationer om hur man får den bästa användningen av video i klassen

Videoskapande är en mycket resurskrävande verksamhet, särskilt när det gäller den tid som krävs av både elever och lärare, så lämpliga åtgärder måste göras för detta.
Att välja att göra andra än video e-alster kommer att ta mindre tid och gör det möjligt för eleverna att fokusera mer på analys och tolkning av texten, snarare än produktion av e-alster. Men aktiviteter som åtföljer videoskapande är de som uppmuntrar till mest engagemang, särskilt när eleverna är med i videon.

Last modified: Wednesday, 13 January 2016, 2:18 PM