Rekommendationer om hur man gör det bästa av Edmodo

Avsätt tillräckligt med tid som är helt tillägnad online-interaktion mellan studenter.
Specifika aktiviteter som kräver samverkan måste integreras i elevernas lärandeupplevelser för att de ska hända.
Om det alls är möjligt, göra denna veckas verksamhet i Edmodo som sådant. Detta beror på att dessa pedagogiska lägen måste ha modellerats för lärarna i verkstäderna, så att de är tillräckligt bekanta med dem som undervisningsteknik. Detta är nödvändigt eftersom sociala medier tar mycket längre tid att anpassa sig till än andra tekniker. Till skillnad från andra tekniker, kräver sociala plattformar en utveckling av en online-identitet, en känsla av utrymmet som ett socialt rum och utvecklingen av en rad komplexa kommunikationsstrategier, liksom en känsla av att vara vana vid funktionaliteten och att engagera sig med en gemenskap, i synnerhet när det är enbart på nätet.
Var medveten om att eleverna uppfattar stora språkkunskaper som en nödvändighet för kommunikation i sociala plattformar. Elever, särskilt i en internationell miljö, kan vara förståeligt självmedvetna om sina språkkunskaper.

Last modified: Wednesday, 13 January 2016, 2:20 PM