Rekommendationer om hur man gör det bästa av videokonferenser

Förberedelser är absolut högsta prioritet.

Att testa mjukvara och hårdvara i förväg är mycket viktigt.

Videokonferens fungerar bäst när eleverna är i samma ålder i båda ändar. Skillnader i åldrar av två år eller mer, kan skapa en mer styltig och besvärlig interaktion i början.

Videokonferenser förbättras med övning. Eleverna kommer att vara mer säkra på att presentera material och tekniska frågor som har blivit uppenbara i den första omgången, såsom rum och utrustning och uppkoppling,

Last modified: Wednesday, 13 January 2016, 2:30 PM