Tło kursu

Wartym podkreślenia jest fakt, że kurs ten był pierwotnie (w ramach projektu AMORES) pomyślany jako forma kształcenia nauczycieli. Celem kursu było przede wszystkim umożliwienie nauczycielom bezpośrednio zaangażowanym w projekt rozwijanie podstawowych umiejętności, niezbędnych do korzystania z interaktywnych narzędzi ICT dla skutecznego tworzenia e-artefaktów i kreowania aktywności, które będą motywować uczniów do czytania i poszerzania wiedzy o ich literaturze narodowej i literaturze innych krajów europejskich.

Przed przystąpieniem do kursu online nauczyciele uczestniczyli w stacjonarnych warsztatach praktycznych, które odbyły się na Uniwersytecie w Staffordshire w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii w marcu 2014 roku, podczas których dzielili się doświadczeniami oraz rozpoczęli planowanie procesu wdrażania programu. Kurs ten został więc opracowany z uwzględnieniem założeń wstępnego projektu metodyki nauczania, jak również biorąc pod uwagę raport co do wyboru technologii. Te dwa dokumenty zawierały kluczowe wyniki warsztatów.  

Kurs został udostępniony przez sześć tygodni, od 19 maja do 30 czerwca 2014 roku. Mimo, że nie było to częścią pierwotnego planu, dwa tygodnie wcześniej (od 5 maja do 18 maja) odbyły się warsztaty wprowadzające uczestników do internetowego środowiska kursu. Szkolenie było wspierane przez czterech instruktorów internetowych. Piętnastu nauczycieli z Chorwacji, Danii, Szwecji, Polski i Wielkiej Brytanii wzięło w nich udział: jedenastu z nich pochodziło ze biorących udział w projekcie oraz czterech nauczycieli spoza projektu, w charakterze gości. Uznano bowiem, że uczestnictwo osób spoza projektu przyczyni się do podniesienia jego poziomu.

Szkolenie było bardzo znacznym stopniu rozwijane poprzez wkład uczestników - wymianę pomysłów poprzez dyskusję i prezentację e-artefaktów, które zostały stworzone. 

Mamy tu do czynienia z poprawioną wersją kursu, będącą w dużej mierze wynikiem wzajemnego oddziaływania i sugestii uzyskanych od uczestników kursu, w czasie jego trwania. 

Last modified: Friday, 25 September 2015, 1:34 PM