Wytyczne dla uczestnika

Materiały szkoleniowe mogą być używane przez każdego z podstawową znajomością obsługi komputera i dostępem do Internetu. 

Zasoby i aktywności kursu mogą być stosowane jako materiały do samodzielnej nauki. Kurs zawiera dwojakie treści - materiały projektowe oraz linki do zasobów poza projektowych. Nie jest to jednak idealne ze względu na promowaną w projekcie AMORES współpracę.

Jeżeli materiały kursu stosuje się w grupie uczestników, zalecane jest aby powołać moderatora (ewentualnie więcej niż jednego, w zależności od liczby uczestników). Moderator (moderatorzy) powinien ułatwić dyskusje i prowadzi uczestników przez ścieżkę kursu, lecz to wkład uczestników a nie moderatora ma być kluczowy do sukcesu. To dzięki aktywnej wymianie pomysłów, doświadczeń i e-artefaktów, uczestnicy kursu nauczą się najwięcej.

Ważne jest również, aby pamiętać, że ramowy harmonogram kursu można traktować elastycznie i dostosowywać do celu i wymagań uczestników kursu - możemy po przerobieniu sekcji zrobić tygodniową przerwę, można zdecydować się również na dłuższą. Inne aspekty również mogą być dostosowane do celów i wymagań uczestników kursu. Zaleca się, żeby kurs prowadzony był w trakcie roku szkolnego, ponieważ daje to możliwość uczestnikom kursu (jeżeli są to nauczyciele) na testowanie nowych technologii z uczniami podczas zajęć.

Sukces oczywiście zależy w dużym stopniu od moderatora (ów), którzy powinni udzielać jasnych i wyraźnych wskazówek, jak również od uczestników, którzy powinni mieć jasny obraz tego, co chcą wynieść z kursu i odpowiedni poziom motywacji

Last modified: Friday, 25 September 2015, 1:34 PM