Polecane generatory komiksów

1.   ToonDoo

Jest to narzędzie online przeznaczone do tworzenia komiksów, dostępne pod adresem http://www.toondoo.com/. Narzędzie jest dostępne za darmo, ale oferuje możliwość pracy w środowisku online na lekcji, w trybie współpracy w grupie i taka wersja jest dostępna w sprzedaży. Darmowa wersja nie ma ograniczenia w funkcjonalności narzędzia jako generatora komiksów. Narzędzie pozwala tworzyć rysunki lub przesłać uprzednio przygotowane. Wymagana jest rejestracja poprzez podanie swojego adresu e-mail.

ToonDoo jest polecanym narzędziem, które nie jest zależne od platformy uruchomieniowej, wymagającej do pracy wyłącznie przeglądarki internetowej, wspieranej przez wtyczkę Flash. Jest intuicyjne i łatwe w użyciu, więc jego wdrożenie zajmuje bardzo mało czasu. Jest zabawne i oferuje możliwość włączania własnych treści obok predefiniowanych. Minusem jest to, że użycie środowiska wirtualnej klasy musi być wykupione w celu wykorzystania i nie ma wersji tej aplikacji dla urządzeń mobilnych. Narzędzie wymaga rejestracji i oferuje opcję współpracy polegającą na przerabianiu komiksu innego użytkownika. Skupia wokół siebie społeczność internetową, której zasoby można bezpiecznie przeglądać, również w środowisku ograniczonego dostępu. W ramach projektu narzędzie zapewni studentom dużo zabawy i innego podejścia do rozumienia tekstu pisanego.

2.   Pixton

Pixton jest narzędziem online przeznaczonym do tworzenia komiksów, dostępnym pod adresem http://www.pixton.com/. Wersja testowa jest bezpłatna, ale Pixton oferuje również płatną wersję podstawową i wersję dla szkół. Darmowa wersja wymaga rejestracji przy użyciu konta na Facebook'u lub Google+ ewentualnie konta e-mail. Wersja darmowa pozwala na tworzenie komiksów bez żadnych ograniczeń. Pozwala również na ocenę, osadzanie i edycję komiksów innych użytkowników. Drukowanie i pobieranie komiksów jest możliwe jedynie przy użyciu wirtualnych żetonów, które mogą być zdobyte na różne sposoby. Darmowa wersja nie pozwala niestety na przesyłanie własnych, uprzednio przygotowanych treści.

Pixton jest narzędziem niezależnym od platformy i aby go użyć wystarczy przeglądarka internetowa z wtyczką Flash. Główną zaletą narzędzia, w porównaniu z innymi narzędziami, jest możliwość dostosowywania treści predefiniowanych w sposób, który pozwala użytkownikowi na zmianę położenia postaci i ich części ciała. Minusem jest z kolei ograniczenie funkcjonalności darmowej wersji: nie umożliwia importowania własnych treści i pobierania stworzonych komiksów. Narzędzie wymaga rejestracji, a opcja wirtualnej klasy jest płatna. Współpraca może być osiągnięta poprzez powtórne użycie projektów komiksów innych użytkowników, którzy to umożliwili. W ramach projektu narzędzie to może dać uczniom sporo frajdy i zaprezentować inne podejście do procesu poznawania lektur.

3.   MakeBeliefsComix

Jest to narzędzie online przeznaczone do tworzenia komiksów, dostępne pod adresem http://www.makebeliefscomix.com/. Jest ono w pełni darmowe i nie wymaga rejestracji. Narzędzie to nie pozwala na przesyłanie własnych treści i ma ograniczone zasoby własne. Utworzonej treści nie można pobrać.

MakeBeliefsComix jest narzędziem niezależnym od platformy i ponownie wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa ze wsparciem dla Flash. Zaletą tego narzędzia w porównaniu do innych jest to, że nie wymaga rejestracji i jest dość proste w użyciu, jak również całkowicie darmowe. Umożliwia szybkie tworzenie komiksów bez potrzeby zarządzania kontem i przez to stało się popularne. Wadą jest przede wszystkim to, że bez konta utworzone materiały nie mogą być przechowywane, o ile nie zostały wysłane za pomocą poczty elektronicznej. Narzędzie nie ma również możliwość pobierania utworzonej treści, ani możliwości użycia własnych zasobów. Użycie uprzednio przygotowanej zawartości jest bardzo ograniczone. Współpraca nie jest możliwa i nie ma środowiska wirtualnej klasy. W ramach projektu narzędzie to może dać studentom dużo zabawy i umożliwić inne podejście do poznawania lektur.

4.   Chogger

Chogger jest narzędziem online do tworzenia komiksów dostępnym pod adresem http://chogger.com/. Narzędzie jest darmowe i rejestracja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Główną cechą narzędzia jest to, że nie ma predefiniowanych treści, ale pracuje na materiale przesłanym przez użytkownika lub rysunkach dostępnych wewnątrz narzędzia. Nie ma opcji pobrania wyniku pracy.

Chogger jest narzędziem niezależnym od platformy i znów wymaga jedynie przeglądarki internetowej z wtyczką Flash. Największą zaletą, która jednakże może być też uważana za wadę, jest funkcja, która pozwala użytkownikowi importować swoje własne treści, ale równocześnie nie ma do zaoferowania predefiniowanych treści. Narzędzie jest darmowe, ale wymaga rejestracji. Inną wadą jest to, że nie pozwala na pobieranie utworzonej treści. Nie ma również środowiska wirtualnej klasy ani wersji dla urządzeń mobilnych. W ramach projektu narzędzie zapewni studentom dużo zabawy.

Last modified: Tuesday, 22 September 2015, 1:25 PM