Zalecenia dotyczące jak najlepszego wykorzystania filmów wideo w klasie

● tworzenie wideo jest działalnością wymagającą bardzo dużej ilości zasobów, zwłaszcza dotyczy to zasobów czasowych wymaganych zarówno przez uczniów, jak  i nauczycieli, więc należy zapewnić do tego odpowiednie warunki.
● Wybór, e-artefaktów innych niż wideo zajmie mniej czasu i umożliwi studentom lepsze skupienie się na analizie i interpretacji tekstu, a nie na produkcji e-artefaktu samego w sobie. Jednak trzeba mieć świadomość, że to właśnie działania towarzyszące tworzeniu wideo które zachęcają uczniów do największego zaangażowania, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie występują w filmach.

Last modified: Friday, 15 January 2016, 3:00 PM