Zalecenia dotyczące jak najlepszego wykorzystania wideokonferencji

● Przygotowanie do wideokonferencji jest absolutnie kluczowym priorytetem.
● Przetestowanie oprogramowania i sprzętu z wyprzedzeniem jest bardzo pomocne.
● Wideokonferencje są najbardziej skuteczne, gdy uczniowie są w tym samym wieku. Niedopasowanie w wieku dwóch lat lub więcej, można stworzyć na początku sztuczną i niewygodną atmosferę w oddziaływaniu dla wszystkich uczestników.

● Każda następna wideokonferencja jest lepsza od poprzedniej. Uczniowie nabierają większej pewności siebie i praktyki, przez co bardziej koncentrują się na prezentowanym materiale a nie na kwestiach technicznych, co miało miejsce w pierwszych rundach wideokonferencji. Problemy takie jak dobór odpowiedniego pomieszczenia czy problemy z instalacją urządzeń, powinny być unikane lub ograniczane do minimum.

Last modified: Friday, 15 January 2016, 3:09 PM