Uređivanje pretplate na forume u tečajevima

Pretplata na forum podrazumijeva dobivanje obavijesti o pristiglim porukama u forumu na e-adresu van sustava. Riječ je o adresi koja je dodijeljena pri otvaranju AAI@EduHr elektroničkog identiteta u školi. Osim u forumu Obavijesti većina je pretplata na forume u pravim virtualnim učionicama onemogućena. Ipak, ako je u nekom forumu pretplata omogućena korisno je znati na koji način ukinuti pretplatu na forum, smanjiti količinu poruka koje dolaze na e-adresu van sustava ili potpuno ukinuti dobivanje obavijesti.

Ukidanje pretplate na forumu

Potrebno je odabrati naslov foruma, a zatim u bloku Postavke > Administracija foruma odabrati poveznicu Ukini pretplatu na ovaj forum. Postupak se ponavlja za svaki forum za koji polaznik želi ukinuti pretplatu. Ako je mentor podesio obveznu pretplatu na forum, polaznik je ne može ukinuti. Ako je mentor onemogućio pretplatu na forum, ova se poveznica ne pojavljuje.

Ukidanje pretplate na forum

Dobivanje samo jedne poruke dnevno na e-adresu van sustava

U profilu dodatno možete odabrati dobivanje samo jedne poruke dnevno sa svim porukama: u padajućem izborniku pored imena i prezimena odaberite Postavke, a zatim ispod naslova Korisnički račun poveznicu Postavke foruma. U padajućem izborniku "Oblik obavijesti putem e-pošte" odaberite Potpuno (jedna dnevna poruka e-pošte s punim forum porukama ili Naslovi (jedna dnevna poruka e-pošte samo s naslovima).

Oblik obavijesti za pretplatu na forume

U padajućem izborniku "Automatska pretplata na forum" odaberite NE: ne želim automatsku pretplatu na rasprave na forumu.

Automatska pretplata na forum

Potpuno ukidanje obavijesti s foruma na e-adresu van sustava

Ako želite potpuno ukinuti dobivanje poruka s foruma na e-adresu van sustava, u padajućem izborniku pored imena i prezimena odaberite Postavke > Postavke za obavijesti > Forum i isključite dobivanje poruka putem e-pošte. Pripazite, potpunim ukidanjem pretplate onemogućit ćete i dobivanje obavijesti s foruma Obavijesti u virtualnim učionicama.

Potpuno isključivanje obavijesti

Praćenje nepročitanih poruka na forumu

Praćenje nepročitanih obavijesti možete podesiti klikom na Profil u gornjem desnom uglu sučelja, zatim odaberite link Postavke > Postavke foruma i kod Praćenja foruma odaberite DA: istakni nove poruke.

Praćenje nepročitanih poruka

Last modified: Thursday, 16 April 2020, 10:32 AM