Prouči pažljivo podatke na meteorološkom stupu.

Photosynth pokreni klikom na Click to view, a pomoću kursora i miša približi - zumiraj prikaz.Očitaj sljedeće podatke:
  • Gdje se nalazi ovaj meteorološli stup? Pronađi geografsku širinu i dužinu napisanu na stupu.
  • Kolika je namorska visina mjesta?
  • Koliko je bilo sati u trenutku fotografiranja?
  • Kolika je temperatura?
  • Koji vjetar prevladava u ovom mjestu?
  • Koji se još podatak može očitati na ovom meteorološkom stupu?
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM