Prati vremenske prilike tjedan dana u tri mjesta; tvom zavičaju, gradu u Hrvatskoj i gradu u Europi po želji.
U tvome zavičaju mjeri temperaturu pomoću termometra, a u ostala dva grada prati temperaturu na web stranci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kao i st i tlak zraka.

Vremenske prilike u Hrvatskoj
Vremenske prilike u Europi

Podatke redovito upisuj u Exelovu tablicu, koju možeš preuzeti ovdje.
Po završetku rada pošalji ispunjenu datoteku.
Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM