Promotri Photosynth grada Vukovara.

Što je ušće?
U Vukovaru je ušće dviju rijeka? Koje su to rijeke? Pronađi ih na karti.
Koja od tih rijeka ima prometno značenje? Po čemu to zaključuješ?
Kako se naziva vrsta broda prikazana na Photosynthu?

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM