Prouči zadaće i aktivnosti sljedećih međunarodnih organizacija:

Koje organizacije bi mogle pomoć ovim ljudima? Razmisli i odgovori na pitanja.

1. Naomi je nesretna jer ne može s ostalom djecom u školu. Mora raditi teške poslove za malo novaca i čuvati mlađu braću i sestre.
- Koja međunarodna organizacija može riješiti Naomin problem?
- Opiši znak te međunarodne organizacije.
- Koja su dječja prava u ovom primjeru prekršena?


2. U netaknutoj šumi, gdje živi mnoštvo različitih rijetkih životinjskih i biljnih vrsta, neodgovorni ljudi počeli su graditi kuće za odmor i odlagati otpad.
- Koja međunarodna organizacija može riješiti ovaj problem?
- Koje su još zadaće ove organizacije?
- Koji su prostori i objekti iz Hrvatske pod zaštitom ove organizacije?

3. U Sahelu, u Africi već tjednima nije pala kiša. Farmer je veoma zabrinut za sudbinu svoje obitelji i pita se kako će ih prehraniti.

- Koja međunarodna organizacija može pomoći farmeru?
- U kojim je dijelovima svijeta glad još uvijek problem?

 

4. Zdravka se priprema provesti zimske praznike kod prijateljice u Finskoj. No, još mora dati napraviti putovnicu, provjeriti je li joj potrebna viza, promijeniti novčanice.

- Zdravka bi imala manje problema da je Hrvatska članica jedne  organizacije. Koje?
- Što bi još Hrvatska dobila ulaskom u ovu organizaciju?

 

5. Ulaskom u ovu organizaciju Hrvatska je sigurnija od mogućega ratnog sukoba.
- O kojoj je organizaciji ovdje riječ?
- Kako je nastala i što joj je zadaća?

 

6. John živi u Kanadi. Siguran je za svoju obitelj jer ima dobru plaću i siguran posao, no zabrinut je za gospodarske probleme u nerazvijenim zemljama.

- Država iz koje dolazi John članica je jedne organizacije. Koje?
- Koje države čine tu organizaciju?
- Koja je zadaća te organizacije?

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM