Zamisli da putuješ Hrvatskom, crtom kako je naznačena na karti (od Đurđevca do Senja).

Opiši kroz koje reljefne oblike prolaziš. Napiši i njihove geografske nazive.

Prikaži Reljef Hrvatske 1 na većoj karti

Prikaz karte možeš uvećavati ("+", "-"i pomicati, a prema potrebi mijenjati vrstu karte (gore desno).

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM