Prezentacija sa zadatcima s provedenih ispita

Kako biste otvorili ovu datoteku, kliknite na ovu poveznicu: osnove_matematičke_logike.pdf