Changing the Game by Kurt Squire

I denna avhandling kritiserar Kurt Squire den nuvarande organisationen av skolor baserat på hans erfarenheter vid användande av Civilization III i en high school-klass i historia. Avhandlingen bör läsas innan ni deltar i diskussionerna i det här avsnittet.

Click 26-innovate.pdf link to view the file.