spajanje kondenzatora 22_12_2020

Pozdrav,

molim vas da prođete kroz lekciju na linku koji sam priložio. pregledajte ga u potpunosti, izvedite  simulacije pokusa, odgovorite na pitanja, jednadžbe za računanje ukupnog kapaciteta u spoju obavezno zapišite u bilježnice i precrtajte sheme serijskog i paralelnog spoja. Nakon toga riješite i zadatke koje sam poslao u dokumentu " 22_12_2020-spajanje kondenzatora". Rok je 23.12.2020.