Komunikacija - općenito

     
     

Komunikacija je proces izmjene podataka, obično putem nekog zajedničkog protokola. Postoji mnogo različitih oblika i vrsta komunikacije. Primjeri ljudske komunikacije su dijeljenje znanja i iskustava, davanje i primanje naredbi, suradnja. Neki od oblika uključuju znakovni jezik, govor, pisanje, gestikulaciju, odašiljanje (radio i/ili TV komunikaciju). Ugrubo, možemo reći da komunikacija može biti verbalna, neverbalna, interaktivna, transaktivna, namjerna ili bez namjere.

Interna komunikacije (razgovor „sam sa sobom”) naziva se intrapersonalnom, dok komunikacija između dvije ili više osoba pripada skupini interpersonalnih komunikacija.

Shannon - Weaverov model komunikacije

Najkorišteniji model komunikacije razvili su 1949. godine Shannon i Weaver. On uključuje šest osnovnih elemenata:

  • izvor podatka, koji stvara poruku
  • poruku
  • enkoder, koji poruku pretvara u signal
  • komunikacijski kanal, kojim signal putuje
  • dekoder, koji iz primljenog signala rekonstruira poruku
  • primatelja informacije, koji prihvaća poruku.

Osim ovih elemenata, prisutan je i šum ili buk kao ometajući čimbenik komunikacijskog procesa. U komunikološkom smislu, šum je svaka pojava koja mijenja signal ili s njime međudjeluje. Može se pojaviti kod oblikovanja poruke (npr. nerazgovjetna, nerazumljiva ili dvosmislena poruka), pri njezinu prijenosu (gubitak dijelova poruke, ometajući signali i informacije) kao i kod primanja poruke (nepozornost ili informacijska preopterećenost primatelja, nerazumijevanje i pogrešno tumačenje poruka).

Šum nije uvijek po svojoj prirodi zvučan. Primjerice, pogreške u pisanju adresa web sjedišta ili adresa elektroničke pošte, također predstavljaju šum komunikološkom smislu riječi.